Ik ben zorgprofessional

De Reestlandhoeve biedt kleinschalige dagbesteding, daar waar nodig gecombineerd met individuele begeleiding. We richten ons op een passende daginvulling, ook in meer complexe situaties, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een motiveringsprobleem of wanneer mensen niet geassocieerd willen worden met een standaard dagbesteding.

De Reestlandhoeve biedt

Bij de dagbesteding en individuele begeleiding op de Reestlandhoeve gaat het niet alleen om activiteiten en bezig gehouden worden, de kunst is om aan te sluiten bij de werkelijke behoeften en nieuwe of hernieuwde levensdoelen te vinden.

De druivenoogst in volle gang
Helpen druivenplukken op Wijngoed de Reestlandhoeve

Doelgroepen

Op de Reestlandhoeve gaan we uit van de mens in plaats van van we ons richten op een specifieke doelgroep. We bieden tegelijkertijd plaats aan mensen met verschillende problematiek en van uiteenlopende leeftijd. Deze mix van mensen met verschillende problemtiek gebeurt bewust. De 'normale' samenleving bestaat immers ook niet alleen uit jongeren of ouderen of mensen met dezelfde problematiek. Jong en oud, met en zonder zorgvraag, samen maken we de samenleving compleet, leren we van elkaar en helpen we elkaar.
We realiseren ons dat het wel noodzakelijk is dat de mensen de juiste begeleiding geboden krijgen. We hebben de nodige kennis in huis en ervaring in diverse velden van de gezondheidszorg. Te denken valt aan sociale psychiatrie, multiculturele zorg, dementiezorg,  wijkgerichte zorg, verstandelijke beperking.

Het belangrijkste is dat de mensen zich thuis voelen op de Reestlandhoeve. Er zal daarom altijd sprake zijn van een proefperiode om te kijken of de Reestlandhoeve de juiste plaats is. Het is onze ervaring dat dat mensen soms met zeer complexe problematiek binnen kunnen komen, maar dat de problematiek regelmatig naar de achtergrond omdat iemand zich thuis voelt, zich nuttig en gewaardeerd voelt. Mocht de problematiek om een zeer specifieke aanpak vragen maar voelt iemand zich wel thuis op de Reestlandhoeve dan zullen we samenwerking zoeken met specialisten om de juiste begeleiding te kunnen bieden.

Gasterij

Ondanks dat we ons niet specifiek richten op een bepaalde doelgroep maken we een uitzondering voor de Gasterij. Dit is een belevingsgerichte dagbesteding voor mensen met geheugenproblemen. De Gasterij is vooral geschikt voor mensen die houden van het goede leven. Ze zijn veelal breed georiënteerd, hoger opgeleid, hebben veel van de wereld hebben gezien maar hebben nu te maken met geheugenproblemen. Hier ligt niet het accent op de werkzaamheden maar op de geneugten des levens. Naast koffie/thee met lekkernijen, een gezamenlijke warme maaltijd en voor de liefhebber uiteraard een glaasje wijn maken we er een gezellige dag van waarbij we regelmatig een wandeling en uitstapje elders maken.

Wandelen in het bos samen met de deelnemers van de Gasterijl
Ook asielzoeker/vluchtelingen vinden aan plaats bij de Reestlandhoeve.

En meer...

Daarnaast bieden we:

  • Ambulante begeleiding bij het zelfstandig leren en/of blijven wonen.
  • Sociale activering.
  • Het (re)organiseren van het dagelijks leven.
  • Leer-/werktrajecten.
  • Zorg op maat, uitgaande van eigen kracht.
  • Stageplaatsen aan leerlingen uit het bijzonder onderwijs.

Onmisbare schakel

We zijn een onmisbare schakel in de keten, waar het gaat om een zinvolle dagbesteding. Hierbij is aandacht voor individuele vraagstukken. Daar waar gewenst vindt er intensieve samenwerking plaats met andere zorgprofessionals. Onze lijnen zijn kort, zowel met casemanagers en thuiszorgorganisaties als met huisartsen en bewindvoerders.

Overzicht wijngaard Wijngoed de Reestlandhoeve

OM ONZE KWALITEIT TE WAARBORGEN WERKEN WIJ MET HET KWALITEITSSYSTEEM 'KWALITEIT LAAT JE ZIEN'

Financiering

We hebben contracten met diverse gemeentes (WMO-ZIN), met zorgaanbieders en bieden ondersteuning middels Wlz-PGB. Voor gemeentes waar we geen contract mee hebben behoort WMO-PGB tot de mogelijkheden. Indien er geen indicatie aanwezig is kan de begeleiding ook uit eigen middelen gefinancierd worden.

Een deelnemer van de dagbesteding is aan het werk in de moestuin.
Een deelnemer van de Zorghoeve is aan het schilderen

Elektronisch cliëntendossier

We werken met een digitaal cliënten dossier. Indien wenselijk en in overleg met de zorgvrager/mantelzorger is het mogelijk om als zorgprofessional inzage te hebben en/of bijdragen te leveren middels dit systeem.

Kennis maken

Middels een goede samenwerking kunnen we samen het verschil maken voor de zorgvrager en zijn omgeving. Neem gerust contact met ons op om kennis te maken. 

Voor meer informatie kun je rechtstreeks contact opnemen met:
Wilma Huisman, tel: 0523 648612
Daniëlle Kremer, tel: 06 29815378

Mailen kan natuurlijk ook, naar: zorg@reestlandhoeve.nl

We zien je graag op de Reestlandhoeve.
John en Wilma Huisman / Daniëlle Kremer

 

Om jou van de juiste informatie te voorzien kun je verder lezen door op één van onderstaande knoppen te klikken: