Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor https://www.reestlandhoeve.nl en https://www.reestlandhoeve.com en al haar varianten daarop.

Wijngoed & Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. (Kamer van Koophandel: 69759669), hierna te noemen de Reestlandhoeve, verleent u hierbij toegang tot https://www.reestlandhoeve.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

De Reestlandhoeve behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De Reestlandhoeve spant zich in om de inhoud van https://www.reestlandhoeve.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op https://www.reestlandhoeve.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Reestlandhoeve.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op https://www.reestlandhoeve.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met de Reestlandhoeve. Voor op https://www.reestlandhoeve.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de Reestlandhoeve nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Reestlandhoeve.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Reestlandhoeve, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Rechtspersonen:
Dhr. J. Huisman
Mevr. W.G.E. Huisman-van Dijk
Dhr. B.J. Huisman