Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f., gevestigd aan Hoofdweg 21 7707RB Balkbrug Overijssel, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f.
Hoofdweg 21
7707RB Balkbrug
Overijssel, Nederland
0523648612

Bas Huisman is de Functionaris Gegevensbescherming van Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. Hij is te bereiken via fg@reestlandhoeve.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid
– burgerservicenummer (BSN)
Deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zijn alleen van toepassing voor de cliënten van Zorghoeve de Reestlandhoeve.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Om een goede zorg te kunnen bieden
– Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens om de nieuwsbrief te kunnen versturen:
Deze worden na afmelden van de nieuwsbrief direct verwijderd.

Gegevens die nodig zijn om een wijn-bestelling/facturen af te handelen:
Deze gegevens worden voor de belastingdienst 7 jaar bewaard (wettelijke bewaarplicht).

Gegevens van Crowdfunders en Wijn-investeringscertificaathouders:
Deze gegevens worden voor de belastingdienst 7 jaar bewaard (wettelijke bewaarplicht).

Gegevens van Wijnstokkenleasecertificaathouders:
Deze gegevens worden 1 jaar na opzeggen bewaard, facturen e.d. worden 7 jaar bewaard (wettelijke bewaarplicht).

Gegevens om een goede dagbesteding te kunnen bieden:
Zorgdossiers worden 15 jaar bewaard (wettelijke bewaarplicht).

Gegevens van klantenservice:
Wij behouden de e-mailwisselingen tot en met 1 jaar nadat wij jou hebben geholpen. Zo kunnen wij bij vervolgvragen een goede klantenservice bieden. Deze e-mailwisselingen gebruiken wij ook voor interne opleidingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer informatie over het uitschakelen van cookies of het beheren van de cookie-instellingen voor jouw browser vind je in de volgende lijst:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Functionele Cookies
_cfduid= Deze cookies worden gebruikt door ons ‘content delivery network’ om de content van de website sneller te laden.

Profilerings Cookies
IDE= Deze worden gebruikt om online advertenties te personaliseren gebaseerd op het gedrag van online klanten.

Analytische Cookies
_ga, _gat en _gid: Deze cookies worden gebruikt om analytische informatie van onze online klanten te verzamelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fg@reestlandhoeve.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@reestlandhoeve.nl. Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • Alleen bevoegde medewerkers van Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Dit is slechts een greep uit de maatregelen, Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. neemt doorlopend maatregelen om jouw persoonsgegevens veilig te stellen.