Baanbrekende verandering voor jonge mensen met dementie

Stel je voor, je bent 59, staat vol in het leven, maar er zijn steeds meer dingen die niet kloppen, die anders gaan dan je gewend bent. Op je werk, thuis, met je vrienden. Je krijgt de diagnose dementie op jonge leeftijd. Jouw wereld en die van je naasten staat in één klap stil. De plannen die je had gemaakt voor later, voor je pensioen gaan niet meer door en je merkt steeds meer dat je achteruit gaat. Je werk stopt, je komt bij huis te zitten, het wordt steeds lastiger om je eigen dag in te vullen en structuur te brengen in je dag.

Samen met jou wordt er gekeken hoe jij je dag kunt invullen en waarschijnlijk behoort een zinvolle dagbesteding tot één van de oplossingen. Het brengt weer structuur, zin en plezier in je leven. Jij wordt betrokken bij activiteiten die je leuk vindt, maakt weer onderdeel uit van de samenleving en je partner wordt ontlast, die heeft weer even tijd voor zichzelf zonder dat hij/zij zich zorgen moet maken over jou. Voor een zinvolle dag invulling kun je terecht bij een zorginstelling of zorgboerderij. Het is daarbij belangrijk dat je een plek vindt die bij je past en waar je je thuis voelt.

Het dementieproces loopt door, op een gegeven moment lukt het niet meer om thuis te wonen, bijvoorbeeld doordat de belasting voor je partner te zwaar wordt, en je verhuist naar een verpleeghuis. Een zeer zware beslissing en stap om te nemen. En dan krijg je opnieuw een klap te verwerken, want je verhuist niet alleen naar een verpleeghuis ook de dagbesteding stopt. Je hele omgeving is in 1 dag tijd veranderd. Natuurlijk worden er wel activiteiten aangeboden binnen het verpleeghuis. Maar waarom zou met deze verhuizing je hele deelname aan de samenleving moeten stoppen?
Waarom zou je je fijne plek moeten opgeven waar je het gevoel hebt dat je er toe doet en waar je al jaren een vertrouwd gezicht bent.
Waarom zou je je plek op moeten geven waar je fijne relaties hebt opgebouwd?
De impact van een opname in een verpleeghuis is al zo groot en dan komen al deze tegenslagen er ook nog eens bij. Onbegrepen gedrag en/of depressie liggen op de loer.

Tot nu toe is dit wel de situatie. Wanneer iemand met dementie op jonge leeftijd verhuist naar een verpleeghuis wordt dag invulling buitenshuis niet meer gefinancierd. Deze mensen, mensen die op een leeftijd jonger dan 65 te maken krijgen met een vorm van dementie, behoren tot het zogenoemde ‘laag volume hoog complex’ (LVHC). Dit betreft een, in verhouding, kleinere groep mensen met een complexe vraag, een groep die groeiende is en onvoldoende aansluiting vindt binnen de reguliere zorg voor mensen met dementie. Dit vraagt om een meer passend zorgaanbod dan nu mogelijk binnen de huidige financiering.

Voor Geert (65) hebben wij, de Reestlandhoeve en Noorderboog, dit al mogelijk gemaakt. Wij zagen de noodzaak van deze ontwikkeling en zijn met elkaar in gesprek gegaan. Nadat Geert was verhuisd naar het verpleeghuis van de Noorderboog is de dagbesteding van Geert op Zorghoeve de Reestlandhoeve doorgegaan. Voor Geert was het verhuizen naar een verpleeghuis een enorme stap maar het feit dat hij naar de Reestlandhoeve kon blijven gaan maakte het toch makkelijker. Hij kon zijn dingen blijven doen met de mensen die hij al lang kende en dat gaf hem een goed gevoel. Geert liet weten dat voor hem de Reestlandhoeve heel belangrijk was. Op deze manier kon hij iets blijven toevoegen door samen klusjes te doen op de Reestlandhoeve en te merken dat zijn bijdrage gewaardeerd werd.

Dit moet anders en wij, Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve en Zorggroep Noorderboog, denken dat dat kan. Daar is een structurele verandering voor nodig binnen het reguliere zorgstelsel in Nederland. Het is een zeer waardevolle aanvulling om naast het wonen in een verpleeghuis een zinvolle dagbesteding buitenshuis te ontvangen. Het biedt de mens met dementie meerwaarde. Het houdt mensen met dementie actief, betrokken en tevreden. Misschien remt het zelfs de gevolgen van dementie, maar het zorgt er in ieder geval voor dat mensen met dementie langer actief blijven en het gevoel houden ertoe te doen.

Doordat wij de keten willen uitbreiden kan de zorginhoud beter worden afgestemd per individu dan tot nu toe het geval is. Om deze uitbreiding van zorg te kunnen faciliteren en te financieren trekken de Reestlandhoeve en de Noorderboog gezamenlijk op om uit te zoeken hoe dit kan worden georganiseerd om dit aanbod in de toekomst te kunnen bieden. Hiervoor draait inmiddels een pilot via subsidie verleend door de provincie Drenthe. Een eerste stap om uiteindelijk de dementiezorg in heel Nederland te vernieuwen is gezet.

Scroll naar beneden om verder te lezen over Zorghoeve de Reestlandhoeve.

Klik hier om meer te lezen over Zorggroep Noorderboog en de pilot.

Zorg- en begeleidingsconcept

Zorghoeve de Reestlandhoeve

De Reestlandhoeve is een sterke loot aan de Nederlandse wijnrank en wordt al verscheidene jaren door kenners als een van de meest opvallende Nederlandse wijngaarden beschouwd. Ons wijngoed staat bekend om zijn bijzondere kwaliteitswijnen. Dit in combinatie met een zorg- en begeleidingsconcept waarbij mensen met verschillende zorgvragen participeren binnen ons bedrijf. Er is een bijzonder aanbod van arbeidsmatige- en/of belevingsgerichte dagbesteding en begeleiding.

Druiven oogsten op de Reestlandhoeve

Stichting Reestlandhoeve Foundation

Zorghoeve de Reestlandhoeve ondersteunt de Reestlandhoeve Foundation: een jonge stichting die diverse projecten oppakt waarmee mantelzorgers ondersteuning krijgen en mensen met dementie en andere geheugenproblemen zo lang mogelijk betrokken blijven bij de samenleving. Zodat leven de moeite waard blijft.

Begeleiden in de groentetuin van Zorghoeve de Reestlandhoeve

Werkwijze

Binnen ons zorg- en begeleidingsconcept hanteren we de Sociale Benadering. In de zienswijze van de Sociale Benadering behoort het tot de taak en tot het ambacht van professionals om mensen met een hulpvraag te ondersteunen in de veranderingen die zij doormaken in hun psychisch en sociaal welbevinden. Deze visie is ontwikkeld door Prof. Mr. Dr. Anne-Mei The. Zij laat hiermee een ander perspectief zien op het leven van mensen met dementie. Op de Reestlandhoeve trekken wij dit breder aangezien wij van mening zijn dat de Sociale Benadering van toepassing is op eigenlijk alle aandoeningen. 

Ons team

Er is altijd professionele begeleiding op de Reestlandhoeve. Daniëlle Kremer als sociaal pedagogisch hulpverlener (HBO-SPH) en Wilma Huisman als verpleegkundige (HBO-V/BIG geregistreerd) hebben ruime ervaring in de psychiatrie, verstandelijke beperking, dementie en stoornissen binnen het autistisch spectrum. Daarnaast is Wilma Huisman een geregistreerd klassiek homeopaat. Uiteraard is de rol van John Huisman als wijnboer ook van groot belang. Een nuchtere houding en geloven in de mogelijkheden van de mensen stimuleren de deelnemer om naar vermogen te presteren. Zijn persoonlijke ervaring van ziekte en arbeidsongeschiktheid maken dat John als geen ander weet: als iets door een beperking niet meer kan dan zijn er altijd wel weer andere dingen die juist weer wel kunnen. Dit alles doen wij in samenwerking met ons team, bestaande uit medewerkers, stagiaires en vrijwilligers.

Op de Reestlandhoeve wordt de kwaliteit van druiven gecontroleerd.

Maak een keuze om verder te gaan

Om jou van de juiste informatie te voorzien kun je verder lezen door op één van onderstaande knoppen te klikken: