Skip to content

ZORGHOEVE DE REESTLANDHOEVE

Scroll naar beneden voor meer.

PARTICIPEREN, GROEIEN EN ONTWIKKELEN

Volwassenen van jong tot oud en met verschillende zorgvragen vinden op de Reestlandhoeve een gezellige, veilige en warme plek, maar ook uitdaging om grenzen te verkennen en te verleggen, om vaardigheden uit te breiden. (Werk-) plezier is essentieel. De werkzaamheden hebben een maatschappelijk nut, ter vergroting van de eigenwaarde en een zo ‘gewoon’ mogelijk leven voor iedereen. Het past in de gewenste ‘vermaatschappelijking’ van zorg: mensen met een beperking weer onderdeel maken van de samenleving.

WELKE PROBLEMATIEK?

Je bent van harte welkom bij de Reestlandhoeve wanneer er sprake is van onderstaande problematiek:

  • een psychiatrische problematiek, al dan niet in combinatie
  • met een licht verstandelijke beperking;
  • een psychische hulpvraag;
  • problemen in het autistisch spectrum;
  • een licht verstandelijke beperking;
  • gedragsproblemen;
  • niet aangeboren hersenletsel;
  • (beginnende) dementie, jong dementerenden;
  • complexe problematiek;
  • een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt waarbij reactivering, resocialisering en re-integratie gewenst zijn.

DAGBESTEDING

Officieel vallen de activiteiten onder de term dagbesteding. Liever praten wij van ‘vrijwilligerswerk’. Vrijwilligerswerk met een sterretje. Het sterretje staat voor de extra begeleiding en ondersteuning die nodig is om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Is het niet meer mogelijk om actief deel te nemen aan de diverse activiteiten, en wordt de Reestlandhoeve wel gezien als een prettige plek om te verblijven, dan zijn mensen met een zorgvraag van hart welkom als gast. Een gast die we een aangenaam verblijf willen bezorgen.

BEGELEIDING

Behalve groepsbegeleiding tijdens de dagbesteding bieden we ook individuele begeleiding. Individuele begeleiding kan zich richten op aanleren van nieuwe vaardigheden waarbij we werken met individuele coachingsplannen, maar wordt ook ingezet als extra ondersteuning aan mensen die zoveel begeleiding nodig hebben in de groep dat dit anders ten koste gaat van de andere groepsleden en van de ondersteuningsbehoefte van de persoon in kwestie.

De Reestlandhoeve biedt ook begeleiding bij mensen thuis. Dat kan in combinatie met dagbesteding plaatsvinden, maar dit is niet noodzakelijk. Ambulante begeleiding kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij het zelfstandig leren wonen, maar ook bij het zo lang mogelijk zelfstandig/thuis blijven wonen.

GASTERIJ DE REESTLANDHOEVE

Sinds januari 2017 bieden we elke woensdag een nieuwe vorm van dagbesteding voor mensen met geheugenproblemen; namelijk de Gasterij, een belevingsgerichte dagbesteding. In onze gezellige woonkeuken op Wijngoed de Reestlandhoeve, genieten onze gasten van de geneugten des levens. Naast koffie/thee met lekkernijen, een gezamenlijke bereide maaltijd en voor de liefhebber uiteraard een glaasje wijn zijn er diverse bezigheden mogelijk, zowel in groepsverband als alleen, net waar je zelf behoefte aan hebt.

ZORG OP MAAT

Met elke deelnemer wordt een coachingsplan opgesteld. Er is een duidelijk plan waar we gezamenlijk naar toe willen. Dit kan variëren van stabilisering van de huidige situatie tot een duidelijke resocialisatie en activering met doelgerichte toekomstplannen. Er vindt regelmatig een gesprek plaats om te kijken of we nog op koers zitten of dat het plan misschien aangepast moet worden. Het streven is altijd om mensen zoveel mogelijk onafhankelijk te houden van de hulpverlening. We zijn betrokken maar gaan zoveel mogelijk uit van eigen kracht en mogelijkheden.

FINANCIERING

Vanaf januari 2015 wordt alle dagbesteding betaald via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) door de gemeente of via de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Hierbij kan sprake zijn van ZIN (Zorg in Natura) of PGB (Persoons Gebonden Budget). Daarbij werkt de Reestlandhoeve ook in onderaannemerschap met diverse zorginstellingen. Het gebiedsteam dat werkzaam is in de woonplaats en wijk of de zorginstelling waarin je woont kan je verder helpen met de aanvraag voor dagbesteding en individuele begeleiding. Heb je hierbij ondersteuning nodig dan helpen wij je graag.
Afhankelijk van jouw inkomen en van de gemeente waarin je woont betaal je een eigen bijdrage via het CAK. Op de website van het CAK kun je alvast berekenen wat jouw eventuele eigen bedrage zal zijn.
Indien je geen indicatie hebt maar wel als deelnemer naar de dagbesteding wilt komen, dan betaal je hier zelf een vergoeding voor. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgvraag. Wij gaan hier graag met je over in gesprek.

DE JUISTE PLAATS

Na iedere aanmelding volgt een intakegesprek. Na het besluit dat we iemand aannemen voor ambulante begeleiding, coaching en/of dagbesteding zal er altijd een proefperiode van 2 maanden zijn om te kijken of iemand op z’n plek is bij de Reestlandhoeve.
Wat betreft de dagbesteding kijken we hierbij niet alleen naar de problematiek die er speelt, maar ook of iemand past binnen de Reestlandhoeve en bij de zorgvragers die op dat moment aanwezig zijn. We zoeken naar combinaties waar mensen elkaar kunnen stimuleren en inspireren.

VERVOER

Met de huidige ontwikkelingen binnen de zorg kan het vervoer een belemmering vormen om deel te nemen aan de dagbesteding binnen de Reestlandhoeve. Zeker omdat de Reestlandhoeve zeer landelijk en rustig gelegen is en dus wat verder weg ligt van het openbaar vervoer. Als de Reestlandhoeve voor jou een passende plek is, dan kijken we samen hoe we het vervoer kunnen organiseren. Dit zou deels met openbaar vervoer kunnen of de regio taxi, eventueel in combinatie met de fiets of brommer. We gaan er vanuit dat iedereen zoveel mogelijk zelfstandig reist om zo min mogelijk afhankelijkheid te creëren. Mocht dit allemaal niet tot de mogelijkheden behoren, ook dan zoeken we samen met jou naar een passende oplossing. Vervoer is een praktisch probleem en mag geen belemmering vormen voor het al dan niet deelnemen aan de dagbesteding. De kosten voor het vervoer kunnen (deels) door je zelf betaalt moeten worden. Dit is per geval verschillend en kan afhankelijk zijn van de gemeente waarin je woont.

KWALITEIT & SAMENWERKING

We hechten er op de Reestlandhoeve grote waarde aan om kwalitatief goede zorg te bieden. Om deze kwaliteit te waarborgen werken wij met het kwaliteitssysteem ‘Kwaliteit laat je zien’. Dit kwaliteitssysteem is ontwikkeld door de Federatie Landbouw en Zorg en zorgt ervoor dat de kwaliteit op zorgboerderijen zichtbaar en meetbaar is. Daarnaast werkt de Reestlandhoeve samen met diverse partners in de zorg. Zo zijn wij o.a lid van de Vechtdal Zorgboeren, Vereniging Zorgboeren Overijssel en de Federatie Landbouw en Zorg, maar werken wij ook samen met diverse zorginstellingen zoals JP v.d. Bent, Baalderborg, Autlook, Dimence, RIBW, verschillende thuiszorgorganisaties, huisartsen e.a.

CONTACT

Ben je nieuwsgierig geworden of de Reestlandhoeve de juiste zorg kan bieden voor jezelf of een naaste? Voor meer informatie kun je rechtstreeks contact opnemen met Wilma Huisman, tel. 0523 648612 of Daniëlle Kremer, tel. 06 29815378.

Ook zorgprofessionals worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen via boven vermelde telefoonnummers.

Mailen kan natuurlijk ook naar: zorg@reestlandhoeve.nl

We zien je graag op de Reestlandhoeve.
John en Wilma Huisman / Daniëlle Kremer

Wij maken gebruik van cookies.

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord dat deze website cookies plaatst op jouw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en je bezoek efficiënt te laten verlopen.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina voordat je akkoord gaat.

Scroll To Top