10 jaar Zorghoeve de Reestlandhoeve

Donderdag 10 november hebben we het 10 jarig bestaan van de Zorghoeve op de Reestlandhoeve gevierd. Er was een receptie georganiseerd voor betrokken mensen bij de Zorghoeve zoals de deelnemers van de dagbesteding van de Reestlandhoeve en hun naasten, zorgprofessionals, WMO medewerkers e.a.

In de afgelopen 10 jaar heeft de Zorghoeve zich ontwikkeld als een onmisbaar onderdeel van de Reestlandhoeve. Behalve een terugblik op 10 jaar Zorghoeve en toekomstplannen heeft Stichting Musica in Vita zich gepresenteerd. Deze stichting is afgelopen jaar opgericht ten behoeve van mantelzorgondersteuning van mensen met geheugenproblemen en ter ondersteuning van de Zorghoeve in financiële- en/of materiële zin.

Dankzij ons werk zijn Daniëlle en Wilma vaak in gesprek met mantelzorgers. Deze gesprekken gaan in principe over de begeleiding van hun naaste middels ondersteuning vanuit de Zorghoeve. Daarbij merken we keer op keer, jaar in jaar uit dat mantelzorgers, specifiek mantelzorgers van mensen met geheugenproblemen, meer vragen hebben dan wij vanuit ons werk kunnen beantwoorden, dat ze behoefte hebben aan extra ondersteuning, andere ondersteuning dan de Zorghoeve kan bieden. Velen hebben behoefte aan meer kennis en kunde over wat er met hun naaste aan de hand is en hoe zij hier mee om kunnen gaan. Wij verwijzen daarbij door. Naar de betrokken casemanagers, naar Alzheimer cafés, naar thuiszorgorganisaties, naar onafhankelijk cliëntondersteuners, naar huisartsen en praktijkondersteuners etc., naar welke expertise op dat moment maar het meest passend is.

Maar de bij herhaling terugkerende vragen, de steeds bij mantelzorgers te merken behoefte aan ondersteuning, het bleef aan ons knagen. Een behoefte waarin wij niet vanuit ons werk kunnen voorzien aangezien de doelen/resultaten en de budgetten die daaraan gekoppeld zijn gericht zijn op de persoon met de ziekte of aandoening zelf, maar die wij wel zeer belangrijk vinden.
Het belang van ondersteuning van mantelzorgers wordt door verschillende landelijke organisaties onderstreept, zoals bijvoorbeeld het Trimbos instituut en Alzheimer Nederland en er zijn ook verschillende initiatieven waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en/of informatie kunnen vergaren, denk bijvoorbeeld aan de Alzheimercafés en mantelzorgbijeenkomsten die georganiseerd worden. Toch denken wij in een behoefte te voorzien en een aanbod te bieden dat tot nu toe niet of onvoldoende in de directe omgeving bereikbaar is.

Zo willen wij het mogelijk maken om mantelzorgers van mensen met geheugenproblemen een cursus te laten volgen die hun meer inzicht èn praktische handvatten geeft.
Het draait daarbij om: begrijpen, accepteren, effectief ondersteunen. Belevingsgericht begeleiden volgens de Böhm methodiek.

Mits we op tijd voldoende geld binnenhalen zal de eerste cursus in maart 2023 van start gaan. Er is €3800,- nodig voor een eerste cursus.

Daarnaast hebben we al een datum gepland voor een eerste mantelzorg ontmoetingsdag: 17 Februari 2023 van 10.00 – 12.00 uur. Een informele inloopochtend zonder agenda om elkaar te ontmoeten en behoeften te inventariseren voor een vervolg.

Met de mantelzorgondersteuning richten wij ons op mantelzorgers uit de omgeving, hiervoor hoeft iemand geen relatie met de Reestlandhoeve te hebben. Naast mantelzorgondersteuning wil Stichting Musica in Vita bijdragen werven om Zorghoeve de Reestlandhoeve te voorzien op materieel gebied (materialen voor de bouw van een klusschuur), op financieel gebied (giften en donaties) en in de vorm van diensten (timmerlui, installateur). Dit alles bekeken in het kader van de klusschuur. (Maar er kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld een sta-op stoel).

Het mag duidelijk zijn, de Stichting valt of staat bij de giften en donaties die worden gedaan. We zijn nog maar jong, net van start en er zit nog niet veel in kas. Maar het begin is er en we zijn blij met de giften die tot nu toe al gedaan zijn. We hopen o.a. middels deze nieuwsbrief meer bekendheid te vergaren en daarmee hopelijk ook meer donateurs zodat de cursus komend voorjaar van start kan gaan en bij herhaling gegeven kan worden.

Het stichtingsbestuur bestaat uit: Wilma Huisman (voorzitter), Daniëlle Kremer (secretaris) en Sander van ’t Zand (penningmeester). Het bestuur ontvangt geen financiële beloning. Dus alle donaties komen ten goede aan het goede doel.

Mochten jullie meer informatie willen kijk op onze website www.stichtingmusicainvita.nl. De website is nog verder in aanbouw en de verwachting is dat de site eind dit jaar volledig in de lucht is waarmee de projecten gevolgd en gesteund kunnen worden.