Reestlandhoeve Zorg

Begeleid vrijwilligerswerk, kleinschalige persoonsgerichte dagbesteding, als werken vanwege een hulpvraag niet meer gaat

Zorg voor mens en natuur komen samen

Mensen met uiteenlopende zorgvragen krijgen de ruimte om als begeleid vrijwilliger hun talenten in te zetten

Onze deelnemers krijgen de gelegenheid om onder professionele begeleiding actief mee te doen aan de dagelijkse werkzaamheden op het wijngoed. Daarmee creëren we naast onze wijnranken en onze gasten ook voor mensen met dementie, NAH of bijvoorbeeld een psychische hulpvraag de ideale omgeving.

Zo blijven ook zij onderdeel van onze samenleving.

Het Wijngoed vormt de basis

We maken met elkaar de groeicylus van de wijngaard mee

Op de Reestlandhoeve leven we met de seizoenen. Samen beleven we de successen, maar ook als het even tegenzit.

Deelnemers van Reestlandhoeve Zorg krijgen de gelegenheid om onder professionele begeleiding actief mee te doen aan dagelijkse werkzaamheden op ons Wijngoed.

Daarnaast bieden wij:

  • Ambulante begeleiding bij het zelfstandig leren en/of blijven wonen
  • Sociale activering
  • Het (re)organiseren van het dagelijks leven
  • Leer-/werktrajecten
  • Zorg op maat, uitgaande van eigen kracht
  • Stageplaatsen aan leerlingen uit het bijzonder onderwijs

Reestlandhoeve Zorg is een onmisbare schakel als het gaat om zinvolle dagbesteding

Er is aandacht voor individuele vraagstukken. En als dat gewenst is werken we intensief samen met andere zorgprofessionals. Onze lijnen zijn kort, zowel met casemanagers en thuiszorgorganisaties als met huisartsen en bewindvoerders.

De Reestlandhoeve is een familiebedrijf

Samen willen we het leven een beetje mooier maken

De Reestlandhoeve is een familiebedrijf. Sinds 2003 produceren we natuurlijke Nederlandse kwaliteitswijnen waarmee we jaarlijks in de prijzen vallen. We telen zoveel mogelijk biologisch met respect voor mens en natuur.

Het Wijngoed en de Zorg op de Reestlandhoeve is voortdurend in ontwikkeling, waarbij we streven naar een ideale omgeving voor onze wijnranken, onze gasten en mensen met een zorgvraag.

Met een nuchtere kijk op het leven en met gevoel voor humor proberen we van iedere dag een fijne dag te maken. Dat maakt het een inspirerende plek voor medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en de mensen die komen voor een stukje begeleiding en ondersteuning.

Pilot 'Dementie op jonge leeftijd'

Door blijven werken als thuis wonen niet meer lukt

Wanneer iemand met dementie op jonge leeftijd (jonger dan 65) verhuist naar een verpleeghuis wordt dag invulling buitenshuis niet meer gefinancierd. Dit betreft een, in verhouding, kleine groep mensen met een complexe vraag. Een groep die groeiende is en onvoldoende aansluiting vindt binnen de reguliere zorg voor mensen met dementie. Dit vraagt om een passender zorgaanbod.

Middels een pilot is het mogelijk dat mensen die op jonge leeftijd met dementie te maken hebben en gaan wonen op woonlocatie Oosterboer van Zorggroep Noorderboog door blijven ‘werken’ op de plek waar zij tot dan toe hun daginvulling hebben, bijvoorbeeld de Reestlandhoeve. De pilot is gefinancierd met subsidie verleend door de provincie Drenthe.

Om uit te zoeken hoe we deze uitbreiding van zorg kunnen faciliteren en financieren trekken de Reestlandhoeve en Zorggroep Noorderboog gezamenlijk op. Een eerste stap om uiteindelijk de dementiezorg in heel Nederland te vernieuwen.

Meer informatie over deze pilot: Zorggroep Noorderboog

Reestlandhoeve Foundation

Deze stichting is er speciaal voor mantelzorgers van mensen met geheugenproblemen. Heb je behoefte om lotgenoten te ontmoeten, ervaringen te delen, overeenkomstige problemen te bespreken? Dan ben je van harte welkom op de ontmoetingsochtenden. Ook organiseren we cursussen om te leren omgaan met geheugenproblemen van je naaste.

Kijk voor meer informatie op de website van de foundation.