Zorgprofessional

Ben jij als casemanager, huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, WMO-consulent of andere zorgprofessional en op zoek naar passende daginvulling voor een cliënt?

Bij dementie, NAH en andere psychiatrische problematiek is er veel aandacht voor de beperkingen

Wat kan niet langer en welke problematiek brengt dit met zich mee

We kijken bij mensen met een psychische hulpvraag zoals NAH, dementie of een probleem in het autistisch spectrum vaak naar wat niet meer kan. Mensen met deze hulpvraag worden hierdoor onzeker. Het zelfvertrouwen neemt af, sociaal actief blijven wordt moeilijker met als gevolg dat de kwaliteit van leven snel achteruit gaat.

Werken met mogelijkheden als uitgangspunt

De persoon staat altijd centraal

Wat kan er nog wel? Het is een normale menselijke behoefte om een bijdrage te willen leveren aan de maatschappij.

Andere mensen helpen geeft je zelfvertrouwen en het gevoel dat je er toe doet. Daarmee help je ook jezelf. Dat verbetert de kwaliteit van leven.

 

Bij Reestlandhoeve Zorg zoeken we samen naar mogelijkheden binnen de persoonlijke leefwereld van de deelnemers

We maken op de Reestlandhoeve gebruik van de Böhm begeleidingsmethodiek, een begeleidingsmethodiek die aansluit bij de individuele belevingswereld. Dit vertalen we naar passende activiteiten binnen onze dagbesteding. We betrekken mensen bij diverse klussen. Daarnaast is er volop ruimte voor ontspanning en creatieve activiteiten. Mensen beleven bij ons een actieve en zinvolle dag, waarbij de zelfredzaamheid wordt gestimuleerd. Dit versterkt het gevoel van eigenwaarde en zingeving.

Meer info Böhm methodiek ›

Wij noemen het begeleid vrijwilligerswerk

Onze cliënten worden betrokken bij diverse klussen

We bieden kleinschalige dagbesteding, als dat nodig is gecombineerd met individuele begeleiding en ambulante begeleiding. De dagbesteding wordt ingestoken als begeleid vrijwilligerswerk, want veel mensen op de Reestlandhoeve hebben een aversie tegen het woord dagbesteding. Eén van onze ‘begeleid vrijwilligers’ verwoordde dit als volgt: "Ik moet worden gestimuleerd maar niet worden uitbesteed.” Voor veel mensen is het een drempel om naar dagbesteding te gaan.

De passende daginvulling staat bij ons centraal, ook in meer complexe situaties wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een motiveringsprobleem. Maar deze problematiek zien we vaak snel naar de achtergrond verdwijnen, omdat iemand zich nuttig en gewaardeerd voelt.

Gericht op mens en maatschappij

Er is plaats voor verschillende problematiek en uiteenlopende leeftijden

Bij Reestlandhoeve Zorg richten we ons op de mens niet op een specifieke doelgroep. Er is plaats voor mensen met verschillende problematiek en uiteenlopende leeftijden. Dit doen we bewust omdat een mix van mensen; jong en oud, met en zonder zorgvraag, de samenleving compleet maakt. We leren van elkaar en helpen elkaar.

Problematiek waar wij op de Reestlandhoeve veel mee te maken hebben:

  • Diverse vormen van dementie waarbij de Reestlandhoeve ook zeer geschikt is voor jonge mensen met dementie.
  • Psychiatrische problematiek, al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking.
  • Problemen in het autistisch spectrum.
  • Parkinson
  • Een psychische hulpvraag.
  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Ons zorgteam bestaat uit professionals met ruime ervaring in diverse velden van de gezondheidszorg: sociale psychiatrie, multiculturele zorg, dementie zorg, wijkgerichte zorg en verstandelijke beperking. Samen zetten we in op het bereiken van een fijne, zinvolle dag voor alle aanwezigen.

Staat de problematiek waarmee je te maken hebt er niet bij maar denk je dat de Reestlandhoeve wel een optie is, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Mocht de problematiek om een zeer specifieke aanpak vragen maar voelt iemand zich wel thuis op de Reestlandhoeve dan zoeken we samenwerking met specialisten om de juiste begeleiding te bieden.

 

Contra indicaties:
- Mensen met een zware alcoholproblematiek voor wie de aanwezigheid van Reestlander wijnen een te grote belasting is. - Agressief gedrag wat niet te reguleren is, waardoor andere deelnemers zich onveilig voelen. - Consequent wegloopgedrag van het terrein.

Individuele begeleiding kan helpend zijn

Zoeken naar aansluiting bij de werkelijke behoeften

Bij de Reestlandhoeve gaat het niet alleen om activiteiten en beziggehouden worden. De kunst is om aan te sluiten bij de werkelijke behoefte en het vinden van nieuwe of hernieuwde levensdoelen.

Individuele begeleiding kan daarbij helpend zijn. In situaties waarbij groei en vooruitgang mogelijk is stimuleren we het om grenzen te verkennen en te verleggen. De dagelijkse praktijk laat zien dat dit kan leiden tot meer zelfstandigheid waarbij begeleiding op termijn alleen op afstand nodig is of zelfs overbodig wordt.

Ook bij progressieve aandoeningen zoals dementie waarbij fysieke en cognitieve mogelijkheden steeds minder worden, is individuele begeleiding soms helpend. Als het niet (langer) lukt om binnen een (kleine) groep gezamenlijk een activiteit te doen kan het zijn dat we een bepaalde tijd zo inrichten dat er ruimte is om één op één iets samen te doen. Zo blijven we mensen activeren en blijven ze meedoen. Dit heeft een positief effect op het totale functioneren.

De Gasterij, belevingsgerichte dagbesteding

We richten ons bij de Reestlandhoeve niet specifiek op een bepaalde doelgroep. Toch maken we één uitzondering op de woensdag. Dan dopen we Reestlandhoeve Zorg om tot Gasterij. Dit is belevingsgerichte dagbesteding voor mensen met geheugenproblemen en vooral geschikt voor mensen die houden van het goede leven. Veelal breed georiënteerde mensen, hoger opgeleid en veel van de wereld gezien. En nu hebben ze te maken met geheugenproblemen.

Bij de Gasterij ligt niet het accent op de werkzaamheden maar op de geneugten des levens. Naast koffie en thee met lekkernijen, een gezamenlijke warme maaltijd en voor de liefhebber uiteraard een glaasje wijn maken we er een gezellige dag van. De dag vult zich verder met een leuk gesprek en ontspannende activiteiten, veelal in groepsverband, maar er is ook zeker gelegenheid om even zelf de krant te lezen.

Proefperiode

Ontdekken of de Reestlandhoeve past

Het is belangrijk dat de invulling van de dag aansluit bij de belangstelling en kwaliteiten van de deelnemers. Een klik hebben met de Reestlandhoeve en de diverse activiteiten is relevant. Niet alleen voor nieuwe deelnemers maar ook voor het functioneren van de groep.

Vooraf is dit niet altijd goed in te schatten. Daarom starten we met een proefperiode van 2 maanden, zodat er tijd is om kennis te maken en rustig te wennen. Mocht na 2 maanden blijken dat er geen klik is en er is geen zicht op verbetering van de situatie dan geven we het advies om te kijken naar een andere invulling. Zo nodig zal de Reestlandhoeve hierin adviseren.