Praktisch

Praktische informatie Reestlandhoeve Zorg

Financiering voor begeleiding

Reestlandhoeve Zorg heeft contracten met diverse gemeentes (WMO-ZIN) en zorgaanbieders en we bieden ondersteuning middels Wlz-PGB. Voor gemeentes waarmee we geen contract hebben behoort in sommige gevallen een CGO (cliënt gebonden overeenkomst) of WMO-PGB tot de mogelijkheden.
Ondersteuning wordt geboden afhankelijk van wat de toekenning biedt; begeleiding groep, begeleiding individueel en/of vervoer.

Indien er geen indicatie aanwezig is kan de begeleiding ook uit eigen middelen gefinancierd worden.

Vervoer voor begeleid vrijwilligers

Mensen komen op verschillende manieren naar de Reestlandhoeve. Openbaar vervoer behoort niet tot de mogelijkheden. Waar mogelijk komen mensen zelfstandig, met eigen vervoer. De Reestlandhoeve verzorgt het vervoer voor mensen die wonen binnen een gemeente waarmee een WMO-contract is afgesloten en die een toekenning hebben voor ‘vervoer’. De Reestlandhoeve verzorgt geen rolstoel-vervoer.

Elektronisch cliëntendossier

We werken met een digitaal cliëntendossier. Indien wenselijk en in overleg met de zorgvrager/mantelzorger is het mogelijk om als zorgprofessional inzage te hebben en/of bijdragen te leveren middels dit systeem.

Kwaliteit waarborgen

Om onze kwaliteit te waarborgen werkt Reestlandhoeve Zorg met het kwaliteitssysteem ‘Kwaliteit laat je zien’.

Proefperiode om te ontdekken of de Reestlandhoeve past

Het is belangrijk dat de invulling van de dag aansluit bij de belangstelling en kwaliteiten van de deelnemers. Een klik hebben met de Reestlandhoeve en de diverse activiteiten is relevant. Niet alleen voor nieuwe deelnemers maar ook voor het functioneren van de groep.

Vooraf is dit niet altijd goed in te schatten. Daarom starten we met een proefperiode van 2 maanden, zodat er tijd is om kennis te maken en rustig te wennen. Mocht na 2 maanden blijken dat er geen klik is en er is geen zicht op verbetering van de situatie dan geven we het advies om te kijken naar een andere invulling. Zo nodig zal de Reestlandhoeve hierin adviseren.